';

Returpolicy

 

Ångerrätt, öppet köp, byte och reklamation: Du har alltid 14 dagars öppet köp och ångerrätt från det att du mottagit leveransen. Konstprodukten ska vara oanvänt och i samma skick som den var när du mottog den. Ångrar du ditt köp så kontakta mig först på [email protected] innan du skickar tillbaka varan.

Emballera väl vid retur! Du bär ansvaret för att Sofia Toborg – Art får tillbaka paketet och du betalar eventuell returfrakt.

Vid retur överför vi dina pengar till ditt konto när vi mottagit paketet. Sofia Toborg – Art kan tyvärr inte kompensera för paket som kommit bort i frakten.

Fel vara: Om du skulle få fel vara eller en vara som är felaktig står Sofia Toborg – Art givetvis för eventuella returkostnader.

Returadress:

Sofia Toborg – Art
Höjdvägen 1
13552 Tyresö

 

ANVÄNDARVILLKOR

 

1  INLEDNING

1.1         Dessa användarvillkor (“Villkoren”) gäller för denna webbplats (”Webbplatsen”) som innehas av oss, [Sofia Toborg – Art].

1.2         Genom att gå in på Webbplatsen och köpa de produkter som vi tillhandahåller via Webbplatsen (”Produkterna”), godkänner du att Villkoren är bindande för dig, och bekräftar att du är 18 år eller äldre och har rätt att ingå ett bindande avtal med oss.

1.3         Om du är konsument har du vissa legala rättigheter relaterat till produkter som är felaktiga eller avviker från sin beskrivning. Ingenting i Villkoren påverkar dessa legala rättigheter.

2  PRODUKTERNA

Bilderna på Webbplatsen är endast illustrationer över hur Produkterna kan se ut, alla Produkter kan skilja i färg och Produkterna levereras via postnord.

3  BESTÄLLNING, LEVERANS OCH PRISER

3.1         När din beställning är genomförd får du ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som du har uppgett vid beställningen (kontrollera din skräppost om du inte får någon bekräftelse). Notera dock att avtal mellan oss gäller först när vi bekräftat att Produkterna kan levereras.

3.2        Normalt packas och skickas varan inom en-två dagar efter order. Är varan slutsåld meddelar vi det snarast.

3.3         Priserna för Produkterna framgår vid var tid på Webbplatsen. Vi anstränger oss för att säkerställa att priserna är korrekta, men reserverar oss för eventuella fel. Priserna kan ändras från tid till annan, men ändringar kommer inte att påverka någon beställning som redan bekräftats av oss.

3.4         Samtliga priser på Webbplatsen anges inklusive mervärdesskatt.

4  DINA ÅTAGANDEN

4.1.1        Du förbinder dig att inte använda Produkterna på något sätt som bryter mot lag eller på annat sätt är olämpligt. Du förbinder dig att inte:

(i)             kopiera, ändra, eller skapa andrahandsverk baserat på Produkterna;

(ii)            ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt eller varumärkesrätt i Produkterna; eller

(iii)           på annat sätt göra intrång i våra immateriella rättigheter.

4.1.2        Varje försök att använda Produkterna i enlighet med ovan är en överträdelse av Villkoren.

4.1.3        Du ansvarar för att alla uppgifter som lämnas till oss i samband med beställning av våra Produkter är tillräckliga och korrekta.

5  SKADESLÖSHET

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla oss skadeslösa från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av ditt brott mot dessa Villkor, varje verksamhet du deltar i genom användning av Produkterna, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

6  ÖVERLÅTELSE

Vi har rätt att överlåta dessa Villkor eller någon del av dem. Du får inte överlåta dessa Villkor och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt dessa Villkor.

7  LAGVAL

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

8  KONTAKT

Om du har några frågor om Produkterna, Webbplatsen eller dessa Villkor, vänligen kontakta oss genom att besöka vår hemsida.

 

___________________________

 

INTEGRITETSPOLICY

Vi, Sofia Toborg – Art, värdesätter informationssäkerhet. När du använder vår webbplats (”Webbplatsen”) för att köpa våra produkter hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med denna policy, i vilken vi (i) förklarar hur och varför vi använder informationen som du delar med oss, (ii) säkerställer att du förstår vilken information vi samlar in, och (iii) informerar om dina rättigheter. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast för de ändamål och på de sätt som anges i denna policy.
Vi är personuppgiftsansvariga avseende behandlingen av de insamlade personuppgifterna. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka gärna ett email till [email protected]
Vilka uppgifter vi behandlar, hur vi gör det och varför vi gör det
För att du ska kunna tillhandahålla våra produkter till dig via Webbplatsen behöver du uppge viss information om dig själv. Vi behandlar följande personuppgifter: namn, firmanamn, telefonnummer, adress och emailadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster. Vi begär aldrig in mer uppgifter från dig än vad som är nödvändigt för att du ska kunna köpa produkter via Webbplatsen.
Våra produkter är inte riktade till barn under 18 år och vi samlar heller inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år.
Personuppgifterna kommer inte föras över till någon tredje part, och inte heller till ett land utanför EU/EES.
Hur lång tid vi lagrar dina uppgifter
De personuppgifter vi behandlar kommer att lagras av oss så länge ditt användarkonto är aktivt. För det fall du avaktiverar ditt användarkonto kommer dessa uppgifter att raderas efter 30 dagar. Lagringstiden gäller under förutsättning att vi inte är förpliktigade enligt lag att fortsätta behandlingen.
Dina rättigheter som användare
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter rörande dig. Det finns även en rätt att begära begränsning av behandling, att invända mot behandling, samt att utöva rätten till dataportabilitet. Kontakta oss gärna per email om du vill utnyttja dina rättigheter. Du har även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via [email protected]